Huse til salg i Padborg-6330

Der er 47 Huse til salg i Padborg-6330

Mejerivej 1 A 6330 Padborg
195 m2 4 1.185 m2 Gem favorit
Estate
Nygade 13 6330 Padborg
92 m2 3 790 m2 Gem favorit
Estate
Bovvej 23 6330 Padborg
117 m2 4 654 m2 Gem favorit
Estate
Ringgade 8 6330 Padborg
121 m2 4 721 m2 Gem favorit
Estate
Nygade 15 A 6330 Padborg
178 m2 6 962 m2 Gem favorit
Anden mægler
Hasselhaven 20 6330 Padborg
119 m2 4 1.040 m2 Gem favorit
Anden mægler
Hasselhaven 23 6330 Padborg
158 m2 5 1.604 m2 Gem favorit
Anden mægler
Pilevej 7 6330 Padborg
80 m2 3 712 m2 Gem favorit
Anden mægler
Ellundvej 60 6330 Padborg
133 m2 4 945 m2 Gem favorit
Anden mægler
Kildevej 12 6330 Padborg
187 m2 6 883 m2 Gem favorit
Anden mægler
Side 1 af 3